2019.04.01: Endringer i lenker til NVE Kartkatalog:

NVE Kartkatalog Kart https://kartkatalog.nve.no/#kart NVE Kartkatalog Metadata https://kartkatalog.nve.no/#metadata NVE Kartkatalog Kart-tjenester https://kartkatalog.nve.no/#wms NVE Kartkatalog Driftsstatus https://kartkatalog.nve.no/#status NVE Kartkatalog: (ingen endringer) https://kartkatalog.nve.no/