ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

geoprocessing/Nevina2 (GPServer)

Service Description: Nevina2 geoprocessing. Beregn nedbørfelt for et punkt i vassdraget Beregn feltparametere for nedbørfeltet

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server Name:

MaximumRecords: 1000

Child Resources:   Info