ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (mapservice/NettKonsesjonView)

VIEW_NETTKONSESJON_LEDNING (0)
Melding Melding
Søknad Søknad
Høring Høring
Konsesjon gitt, Innstilling til OED Konsesjon gitt, Innstilling til OED
Påklaget Påklaget
Konsesjon avslått Konsesjon avslått
Konssesjon trukket Konssesjon trukket
Annet vedtak Annet vedtak
VIEW_NETTKONSESJON_ANLEGG (1)
Melding Melding
Søknad Søknad
Høring Høring
Konsesjon gitt, Innstilling til OED Konsesjon gitt, Innstilling til OED
Påklaget Påklaget
Konsesjon avslått Konsesjon avslått
Konsesjon trukket Konsesjon trukket
Annet vedtak Annet vedtak