ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (mapservice/VindkraftView)

Vindkraft_utbygd (0)
< 10 MW < 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraft_under_bygging (1)
< 10 MW < 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraft_konsesjonsbehandling (2)
Konsesjon gitt Konsesjon gitt
Under behandling Under behandling
Konsesjon avslått Konsesjon avslått
Planlegging avsluttet Planlegging avsluttet
Vindkraft_under_behandling (3)
< 10 MW < 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraft_konsesjon_gitt (4)
< 10 MW < 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraft_avslatt (5)
< 10 MW < 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraft_planlegging_avsluttet (6)
< 10 MW < 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraftomrade (7)
Utbygd Utbygd
Under bygging Under bygging
Vindkraftomrade_konsesjonsbehandling (8)
Under behandling Under behandling
Konsesjon gitt Konsesjon gitt
Konsesjon avslått Konsesjon avslått
Planlegging avsluttet Planlegging avsluttet