ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (wmts/Flomsoner1)

FlomsoneAnalyseomraade (0)
Gjeldende Gjeldende
Til ny vurdering Til ny vurdering
Ajourført Ajourført
Under planlegging Under planlegging
Flomsone_10arsflom (1)
Flomutsatt; Lavpunkt Flomutsatt; Lavpunkt
Elv og vann Elv og vann
Flomsone_20arsflom (2)
Flomutsatt; Lavpunkt Flomutsatt; Lavpunkt
vann vann
Flomsone_50arsflom (3)
Flomutsatt; Lavpunkt Flomutsatt; Lavpunkt
vann vann
Flomsone_100arsflom (4)
Flomutsatt; Lavpunkt Flomutsatt; Lavpunkt
vann vann
Flomsone_200arsflom (5)
Flomutsatt; Lavpunkt Flomutsatt; Lavpunkt
Flomsone_500arsflom (6)
Flomutsatt; Lavpunkt Flomutsatt; Lavpunkt
Flomsone_1000arsflom (7)
Flomutsatt; Lavpunkt Flomutsatt; Lavpunkt
Flomsone_200arsflom_klima (8)
Flomutsatt; Lavpunkt Flomutsatt; Lavpunkt