ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: REGINE_enhet (ID: 3)

Name: REGINE_enhet

Display Field: vassdragNr

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Alle minsteenhetene i REGINE (REGIster over NEdbørfelt) slik disse er definert av NVE basert på N50 Kartdata. REGINE-enhetene er tildelt et unikt nasjonalt vassdragsnummer/løpenummer (vassdragnr). Til sammen inneholder databasen ca. 20 000 enheter

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 400001

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata