ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Sikringstiltak2 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Tjenesten gir en oversikt over sikringsanlegg utført i regi av NVE. Kartlagene Sikringsanlegg_punkt og Sikringsanlegg er like, bortsett fra at det ene gir en punktbasert oversikt over anlegg (basert på midtpunktet til anlegget), mens det andre viser anleggets utstrekning i terrenget. Kartlaget Sikringsanlegg_vedlikehold viser registrerte endringer (dvs. fjerninger, forhøyninger, forlengelser og reparasjoner/vedlikehold) som er gjort på eksisterende anlegg.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Copyright Text: NVE

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates