ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Vindkraft2)

Vindkraft_utbygd (0)
<= 10 MW <= 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraft_under_bygging (1)
<= 10 MW <= 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraft_konsesjon_gitt_ikke_utbygd (2)
<= 10 MW <= 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraftomrade (3)
Under arbeid Under arbeid
Utbygd Utbygd
Ikke påbegynt Ikke påbegynt
Vindturbin (4)
Utbygd Utbygd
Under bygging Under bygging
Vindkraft_konsesjonsbehandling (5)
Under behandling Under behandling
Konsesjon avslått Konsesjon avslått
Konsesjon gitt Konsesjon gitt
Planlegging avsluttet Planlegging avsluttet
Vindkraft_under_behandling (6)
<= 10 MW <= 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraft_konsesjon_gitt (7)
<= 10 MW <= 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraft_avslatt (8)
<= 10 MW <= 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraft_planlegging_avsluttet (9)
<= 10 MW <= 10 MW
10 - 100 MW 10 - 100 MW
> 100 MW > 100 MW
Vindkraftomrade_konsesjonsbehandling (10)
Under behandling Under behandling
Konsesjon gitt Konsesjon gitt
Konsesjon avslått Konsesjon avslått
Planlegging avsluttet Planlegging avsluttet