Dybdekartbok 1984

Dybdekart over norske innsjøer Last ned boken (132 sider, 61 MB)

-Dybdekartbok

-Beliggenhet

-Forord

-Innhold

-Innledning

-Kommentarer

-Feilkilder

-Forklaring

-Sortert vassdragsnr

-Sortert alfabetisk

-Sortert fylkesvis

-10 største innsjøer

-10 dypeste innsjøer

-English summary

-Litteratur

Akershus

Bogstadvatnet

Hurdalssjøen

Mjøsa

Aust-Agder

Byglandsfjorden

Buskerud

Krøderen

Sperillen

Storevatnet

Tyrifjorden

Finnmark

Iesjavri

Hedmark

Atnsjøen

Engeren

Femunden

Istern

Lomnessjøen

Mjøsa

Storsjøen

Møre og Romsdal

Eikesdalsvatnet

Nord-Trøndelag

Limingen

Salsvatnet

Snåsavatnet

Tunnsjøen

Vektaren

Nordland

Langvatnet

Røssvatnet

Oppland

Atnsjøen

Etnsenn

Flyvatnet

Garin

Gjende

Helin

Mjøsa

Randsfjorden

Røssjøen

Slidrefjorden

Strondafjorden

Volbufjorden

Oslo

Bogstadvatnet

Rogaland

Lundevatnet

Suldalsvatnet

Sogn og Fjordane

Hornindalsvatnet

Jølstravatnet

Lovatnet

Sør-Trøndelag

Aursunden

Femunden

Gjevilvatnet

Telemark

Bandak

Borsæ

Byrtevatnet

Flåvatnet

Kviteseidvatnet

Nisser

Norsjø

Seljordsvatnet

Tinnsjø

Totak

Vråvatnet

Vest-Agder

Lundevatnet

---