ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (featureservice/VARSEL)

regvarsel.MalestaP (0)
regvarsel.VarselOmr (1)
PublisertJordskredvarsel (2)
<all other values> <all other values>
Få
Generelt gode forhold Generelt gode forhold
Ikke gitt Ikke gitt
Mange Mange
Noen Noen
PublisertFlomvarsel (3)
<all other values> <all other values>
Få
Generelt gode forhold Generelt gode forhold
Ikke gitt Ikke gitt
Mange Mange
Noen Noen
regvarsel.VARSEL.Norge (4)
NorgeFlom (5)
NorgeJordskred (6)