ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

geoprocessing/ABSaveAndExport (GPServer)

Service Description: Save resultatet fra Alpha/Beta Utløpslengde beregningen og export til en zipfile

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server Name:

MaximumRecords: 1000

Child Resources:   Info