ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

geoprocessing/AlphaBeta1 (GPServer)

Service Description: Dette verktøyet gjør det mulig å beregne utløp av snøskred, steinsprang og jordskred etter alfa-beta metoden (Lied & Bakkehøi 1980; Bakkehøi et al. 1983; Lied & Kristensen 2003; Norem og Sandersen 2012).Formelen og kriteriene som benyttes er de følgende:For snøskred: α = 0.96β ‐ 1.4° (σ = 2.3°)(β-punktet er det punktet langs skredbanen der terrenget flater ut til en 10° helning)For steinsprang:α = 0.77β + 3.9° (σ = 2.16°)(β-punktet er det punktet langs skredbanen der terrenget flater ut til en 23° helning)For jordskred:α = 0.96β ‐ 4.0° (σ = 1.5°)(β-punktet er det punktet langs skredbanen der terrenget flater ut til en 20° helning)

Tasks: Execution Type: esriExecutionTypeAsynchronous

Result Map Server: geoprocessing/AlphaBeta1

MaximumRecords: 1000

Child Resources:   Info