ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (mapservice/NGUFjellskred)

UstabileFjellpartiPkt (0)
Ustabilt fjellparti, Risikoklassifisert, kontinuerlig overvåkning Ustabilt fjellparti, Risikoklassifisert, kontinuerlig overvåkning
Ustabilt fjellparti, Risikoklassifisert, periodisk overvåkning Ustabilt fjellparti, Risikoklassifisert, periodisk overvåkning
Ustabilt fjellparti, Risikoklassifisert, ingen overvåkning Ustabilt fjellparti, Risikoklassifisert, ingen overvåkning
Ustabilt fjellparti, Periodisk måling Ustabilt fjellparti, Periodisk måling
Ustabilt fjellparti, Kartlagt Ustabilt fjellparti, Kartlagt
Ustabilt fjellparti, Kartlagt i felt Ustabilt fjellparti, Kartlagt i felt
Ustabilt fjellparti, Rekognosert Ustabilt fjellparti, Rekognosert
Ustabilt fjellparti, Ikke befart Ustabilt fjellparti, Ikke befart
Klassifisering under arbeid Klassifisering under arbeid
Ikke ustabilt fjellparti Ikke ustabilt fjellparti
Potensielt ustabilt fjellparti Potensielt ustabilt fjellparti
Steinsprangområde Steinsprangområde
UstabileFjellpartiDelobjekt (1)
Malestasjon (2)
dGNSS dGNSS
Teodolitt eller totalstasjon Teodolitt eller totalstasjon
Ekstensometer Ekstensometer
Målebånd Målebånd
Jernstenger Jernstenger
InSAR hjørnereflektor InSAR hjørnereflektor
Syntetisk målestasjon InSAR Syntetisk målestasjon InSAR
Bakkebasert laserskanner (instrument) Bakkebasert laserskanner (instrument)
Syntetisk målestasjon TLS Syntetisk målestasjon TLS
Bakkebasert radar (instrument) Bakkebasert radar (instrument)
Syntetisk målestasjon bakkebasert radar Syntetisk målestasjon bakkebasert radar
Fotogrammetri (instrument) Fotogrammetri (instrument)
Ikke oppgitt Ikke oppgitt
ObservasjonsPkt (3)
Lagdeling Lagdeling
Foliasjon Foliasjon
Kløv Kløv
Baksprekk / bakskrent Baksprekk / bakskrent
Flanke Flanke
Lateralt utløsningsplan Lateralt utløsningsplan
Glideplan Glideplan
Sprekk Sprekk
Bruddsone, knusningssone Bruddsone, knusningssone
Mylonittsone Mylonittsone
Forkastning, uspesifisert Forkastning, uspesifisert
Normalforkastning Normalforkastning
Reversforkastning Reversforkastning
Sidelengsforkastning Sidelengsforkastning
Innsynkningshull Innsynkningshull
Tørr depresjon / basseng Tørr depresjon / basseng
Kildeutspring Kildeutspring
Skisse Skisse
Fotografi Fotografi
ProvePkt_datering (4)
UstabileFjellpartiLandingsplass (5)
AnnetPkt (6)
SkredLineament (7)
Uspesifisert Uspesifisert
Bakskrent Bakskrent
Bakskrent (antatt) Bakskrent (antatt)
Skrent Skrent
Flanke Flanke
Flanke (antatt) Flanke (antatt)
Normalforkastning Normalforkastning
Reversforkastning Reversforkastning
Listrisk forkastning Listrisk forkastning
Sidelengs forkastning Sidelengs forkastning
Forkastning (uspesifisert) Forkastning (uspesifisert)
Utgående glideplan Utgående glideplan
Utgående glideplan (antatt) Utgående glideplan (antatt)
Sprekk Sprekk
Tensjonssprekk Tensjonssprekk
Transvers sprekk/skrent Transvers sprekk/skrent
Innsynkning Innsynkning
Frontklippe Frontklippe
Bakskrent av skredarr Bakskrent av skredarr
Flanke av skredarr Flanke av skredarr
Avgrensning av skredarr (uspesifisert) Avgrensning av skredarr (uspesifisert)
Front av skredavsetninger Front av skredavsetninger
UstabiltOmr (8)
<all other values> <all other values>
Delområde Delområde
Ikke relevant hovedområde – Deformasjonsområde Ikke relevant hovedområde – Deformasjonsområde
Hovedområde Hovedområde
UtlopsOmr (9)
SekVirkningOmr (10)
Flodbølge Flodbølge
Oppdemming Oppdemming
Dambrudd/flom Dambrudd/flom
Umiddelbar nedstrøms flom Umiddelbar nedstrøms flom
UndersokOmr (11)
Flybildeanalyse Flybildeanalyse
Høydemodellanalyse Høydemodellanalyse
Rekognosering fra helikopter Rekognosering fra helikopter
Rekognosering fra vei Rekognosering fra vei