ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: UstabileFjellpartiPkt (ID: 0)

Name: UstabileFjellpartiPkt

Display Field: SKREDOMRNAVN

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: UstabileFjellpartiPkt inneholder hovedpunktet til et ustabilt fjellparti. Punket plasseres innenfor et ustabilt fjellparti. Hovedreglen er å sette ett punkt for hvert sammenhengende ustabilt område, som kan være deretter delt i flere delområder (scenarioer). Delområdene lokaliseres ved hjelp av punkter i UstabileFjellpartiDelobjekt. I tilfelle av flere delområder, så beskriver hovedpunktet vanligvis scenarioet ved kollaps av hele det ustabile fjellpartiet.

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 20000000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields: Relationships:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Related Records   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata