ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: ObservasjonsPkt (ID: 3)

Name: ObservasjonsPkt

Display Field: OBSPKTNAVN

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: Feltobservasjoner stedfestes gjennom et punkt i featureklassen ObservasjonsPkt og det spesifiseres hvilken type observasjon som ble foretatt (strukturmålinger, fotografi osv.). Gjennomsnittlig orientering til en gitt struktur kan oppgis i ObservasjonsPkt, mens alle strukturmålinger fra felt lagres i den tilknyttete tabellen Strukturer.

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 40001

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields: Relationships:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Related Records   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata